7. Nebojte sa byť nedokonalí alebo bojte sa byť dokonalí?
Život s tínedžerom
7. Nebojte sa byť nedokonalí alebo bojte sa byť dokonalí?

May 12 2021 | 00:23:55

/