Pôstne duchovné cvičenia: Odrobiny
27. deň - Cudzí neporiadok
/
Castos