Pôstne duchovné cvičenia: Odrobiny
8. deň - Modlitbou a pôstom
/
Castos