Pôstne duchovné cvičenia: Odrobiny
3. deň - Vyspi sa
/
Castos