1. deň: Duchom Svätým
Pôstne duchovné cvičenia: Odrobiny 2022
1. deň: Duchom Svätým

Mar 02 2022 | 00:04:39

/